Genel olarak devlet her işletmenin kar ortağıdır.

Yani işletmeler belirli dönemlerde elde ettikleri karların belli oranını devlete vergi olarak öderler.

Nasıl ki şirket ortağınıza karşı dürüst olmak zorundaysanız, elde edilen karı hakkaniyetle paylarınız oranında ortağınızla paylaşmanız gerekiyorsa, diğer kar ortağınız devlet ile de aynı şekilde kazancı pay etmeniz gerekmektedir.

Bugün için genel olarak Kurumlar elde ettikleri karın %22 sini, kişiler ise %15 oranından başlayarak %40 oranına ulaşan bir tutarı devlete vergi olarak ödemek zorundadır.

Ancak, devlet ile ortaklığınız her zaman katı kurallara bağlı değildir. Devlet bazen kuralları kendi aleyhine esnetebilmektedir.

Bunlar bazen geçici olabildiği gibi, bazen de sürekli olabilir.

Genel amaç ortağının yaşaması, büyümesi ve ekonomiye maksimum fayda sağlamasıdır.

İşte biz devlet tarafından esnetilen bu kuralları “vergiden kaçınmak” olarak adlandırıyoruz.

Kaçınma işlemleri yasal defterler üzerinde açıkça ve kuralına uygun şekilde gösterilir.

Biz, vergi kanunlarının, yönetmeliklerinin, genelgelerin ve özelgelerin bu inceliklerini takip ediyoruz.

Kurumlara ve bireylere vereceğimiz en önemli hizmet yasalara uygun olarak, müşterilerimizin en az vergi ödemesini sağlamaktır. 

ABD Yüksek Mahkemesi, bir mükellef ile Vergi İdaresi arasında çıkan bir ihtilafı mali müşavirden, vergi kanunlarını, kendisine en yüksek vergiyi çıkartacak şekilde yorumlaması beklenemez” diyerek karara bağladığı söylenmektedir.

Devlet, iktisadi şartlar gerektirdiğinde işletmelere, yaşam sürekliliği sağlamak için vergi kolaylıkları sağlar.

Mesela Şüpheli Alacak uygulaması bunlardan biridir.

Tahsil edemediğiniz bir cari hesabın belirli kurallara uymak şartıyla vergisini sizden talep etmez. Hem alacağın tahsil edilmemiş olması, hem de vergisinin ödenmesinin işletmeyi zora sokacağı kanaatindedir.

Bunun gibi Yenileme Fonu uygulaması da işletmelere tanınmış bir finans desteğidir. Yine belirli kurallara uymak şartıyla sabit kıymetlerinizin yenilenmesi amacı ile eskiyen sabit kıymetlerinizin elden çıkartılmasından elde edilecek kazanca ilişkin verginin takip eden yıllarda ödenmesini sağlayarak işletmelere finans desteği sağlamak istemektedir.

Hızlandırılmış amortisman. Önemli sabit varlık maliyetiniz ve cari vergi yükümlülükleriniz varsa, bu fayda önemli miktarda vergi tasarrufu sağlayacaktır. 

Yine anonim şirketlere tanınan Emisyon Primi uygulaması vergisiz olarak şirkete finans desteği sağlayacak partnerler bulunması amacını taşımaktadır.

Yukarıda yazılı bir kaç süreklilik gösteren uygulama ile birlikte zaman zaman belirli dönemleri kapsayan finansal faydalar da gösterilebilir.

Örneğin, imalat sanayinde kullanılacak yeni makine ve teçhizat teslimlerinin 31/12/2022 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna tutulması işletmelere gerektiğinde ciddi bir finans desteği olarak gösterilebilir.

Bunların hepsi devletin takdiridir.

Devlet, bazen ilave kapılar açar, bilen bu kapıdan çıkar, bilmeyen ana kapıdan çıkmak için debelenir… Açtığı kapıdan geçene, neden bu kapıdan geçtin demez.

Anlaşılması gereken en önemli şey, daha az vergi ödemenin %100 yasal olduğudur. Çünkü siz bir girişimci veya yatırımcı olarak vergi kanunlarının yapmanıza izin verdiğini yapıyorsunuz. Ekonominin büyümesine yardımcı olduğunuz için bir anlamda ödüllendirilirsiniz.

ORTAK, mevzuatı güncel olarak takip ederek işletmenize maksimum fayda ile müşavirlik hizmeti sunmayı genel amaç ve prensip edinmiştir.