Hizmetlerimiz

162

En kısa sürede ve verimli şekilde şirket kuruluş, birleşme, bölünme ve nevi değişikliği işlemlerinize ilişkin belgeleri hazırlıyor, tescil işlemlerini takip ediyor ve tamamlıyoruz.

174

Muhasebe sistemlerinizi kurup geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini yapmak ya da bu konularda müşavirlik desteği vermek,

3062

Çalışanlarınızın, SGK ve İş Kanunu mevzuatına uygun olarak işe alım sürecini takip ediyor, bordrolarını hazırlıyor, puantaj ve bildirimlerini yapıyoruz.

177

Belgeye dayalı inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

3064

Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, resmi defterlerinizi tutuyor, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerinizi düzenliyoruz.

180

Mevcut ve gelecek dönemlerdeki muhtemel faaliyet sonuçlarının tahmini karının maksimize edilmesi için yapılması gerekenler ile mevzuatta yer alan vergi teşvikleri ve istisnalarının optimum düzeyde kullanılması için bilgilendirme ve tavsiyeler sunmak.