Döviz Cinsinden Fatura Düzenleyebilir miyiz?

İçeriğinde değişiklik yapılan 32 sayılı kararın “Tanımlar” başlıklı 2.maddesinde; Türkiye’de yerleşik kişiler: Yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek ve tüzel kişileri, Dışarıda yerleşik kişiler: Türkiye’de yerleşik sayılmayan gerçek ve tüzel kişileri, Menkul kıymetler: sermaye ve para piyasalarında işlem gören her türlü Türk ve yabancı menkul kıymetleri, (menkul […]

Kim Bu Patronlar

Başbakan  PATRON’lara seslenmişti asgari ücreti artırırken ? Biraz az kazanın… Bir an için haklı diye düşünürken, aklımdan PATRON’ları geçirdim. Kimdi bu PATRON’lar ??? Sonra çevremdekilere sordum. – Bana 3 PATRON ismi sayın… Siz de şimdi aklınızdan 3 PATRON ismi geçirin… Soruma aldığım cevaplar hep aynıydı… Yüzde doksan dokuz siz de aynı kişileri aklınızdan geçirdiniz. Koç, Sabancı, Ülker,[…..]