Korona Virüs ve Vergi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Koronavirüs (CO­VID-19) sal­gı­nın­dan etkilenen mükelleflerin belirlenmesi ve bu kap­sam­da alı­nan ted­bir­ler­den mücbir sebep halleri kapsamında faydalandırılması amacı ile 518 sıra no’lu VUK Genel Tebliği yayınlanmıştır. Tebliğ içeriğine göre; Müc­bir se­bep ha­lin­de ol­du­ğu­ ka­bul edilen mükellefler: A- Müc­bir se­bep ha­lin­de ol­du­ğu­ ka­bul edilen mükellefler tebliğ ile 3 gruba ayrıldı. Buna göre; 1- Ti­ca­ri, […]