7194 Sayılı Yasa ile Gelenler

7/12/2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile vergi mevzuatımıza yeni vergiler eklenmiş ve birçok kanunda değişiklikler yapılmıştır. Aşağıda yeni getirilen vergiler ve yapılan değişiklikler özet halinde bilginize sunulmuştur. 21/11/2019 TARİH VE 7194 SAYILI YASA İLE […]