Kar Dağıtımı Sınırlaması 3 Ay Uzatıldı …

Sermaye şirketlerindeki kaynakların kâr dağıtımı yoluyla azaltılmaması ve ek finansmana ihtiyaç duyulmaması amacıyla 30 Eylül 2020’ye kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnız yüzde 25’i dağıtılabileceği, bu sürede geçmiş yıl kârlarının ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği ve avans kâr payı dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazetede yayınlanmıştı. Bu defa 18.09.2020 tarihli Resmi […]